Skip to main content

Kuuki Oy tarjoaa monipuolisia palveluita mainontaan ja markkinointiin, visuaalisiin toteutuksiin sekä ohjelmistokehitykseen. Kuuki on kasvanut historiansa aikana suhteellisen nopeasti ja työllistää tällä hetkellä yli 30 alan ammattilaista.

Mutta miksi Kuuki ulkoisti tehtäviään Digisihtereereille?

Tomi Kaitarinne (Director – Business & Technology) kertoi, että Kuukin johto tajusi olevansa tilanteessa, jossa yrityksen omistajat ja ylin johto tekivät esimerkiksi tiettyjä taloushallinnon tehtäviä samalla mallilla kuin yritystä perustettaessa. Tämä tarkoitti, että ylin johto käytti aikaa välillä ”vääriin asioihin”, jotka olisi voinut hoitaa joku muu henkilö. Tämä tuli selkeästi ilmi jokaisen tuntiraporteista sekä lisäksi Kaitarinne kertoi, että tarve huomattiin myös kun ostolaskujen käsittelyajat venyivät pitkiksi.

Kuukin tiimi lähti etsimään ratkaisuja tilanteeseen ja pyysivät tarjousta Digisihteereiltä. Kaitarinteen mukaan jo heti tarjouksen pyytämisen jälkeen ja neuvotteluista lähtien tuli fiilis, että voimme luottaa tehtävämme hyvillä mielin Digisihteerille. Kun Kuuki teki päätöksen ulkoistaa tehtävät Digisihteereille, prosessi oli Kaitarinteen mukaan hyvin yksinkertainen ja kivuton prosessi. Digisihteerien osaaminen ja riittävä resurssointi oli tässä avainasemassa, kuten myös yhdessä valitsemamme ”yksi askel/tehtävä kerrallaan”-taktiikka oli viisas ratkaisu.

Pyysimme Kaitarinteeltä palautetta Digisihteerien toiminnasta ja yhteistyön sujuvuudesta. Tässä muutamia kommentteja:

“Yhteistyö on toiminut tosi sujuvasti. Mitä pidemmälle yhteistyö eteni, sen paremmin yhteistyö sujui. Olen erityisesti arvostanut sitä, että kun Karima on oppinut tuntemaan tapojamme, niin hän on myös proaktiivisesti kysynyt ja nostanut tiettyjä asioita keskusteluun. “

“Digisihteerit ovat lupaustensa mukaisesti vapauttaneet aikaamme muihin asioihin.”


Kuuki oli tyytyväinen Digisihteerien toimintaan kokonaisuudessaan ja ulkoistettu sihteeripalvelu sopi Kaitarinteen mukaan hyvin Kuukin tilanteeseen. Hän suosittelee yrityksiä miettimään Digisihteerien palvelua, kun yritys kasvaa ja ilmenee tarvetta uusille positioille, mutta ei ole ehkä varma että tarvitaanko esim. kokoaikainen työntekijä hoitamaan tehtäviä.

Kiitos Kuuki ja Tomi!

”Mutkattomasti Meetissä, täsmällisesti Teamsissä tai vikkelästi viestitellen”

Nordic Digital Creations Oy

Päämajantie 9
62375 Ylihärmä
050 3680873