Skip to main content

Kreivilä Asunnot Oy on rakennuttaja, joka on erikoistunut puurakenteisiin moduulirakennuksiin. Yritys on perustettu vuonna 2015 ja toimii pääasiassa pääkaupunkiseudulla. 

Onni Männikkö (Analyytikko, Kreivilä Asunnot Oy) kertoi, että tarve halinnollisten työtehtävien ulkoistamiseen heräsi kovien kiireiden keskellä, kun huomattiin, että oma työpanos on järkevämpää keskittää kiireellisimpiin asioihin. Yrityksen hallinnolliset tukitoimet päätettiin ulkoistaa Digisihteereille ja näitä tehtäviä olivat esimerkiksi ostolaskujen tarkastaminen ja reklamointi, asiakaspalvelu ja erilaisten tilanteiden ratkaiseminen. 

Männikkö kertoi, että ulkoistamisprosessi oli todella vaivaton ja yhteistyö Digisihteerien kanssa sujui loistavasti. Tässä muutama kommentti mitä saimme toiminastamme:

“Digisihteerit ehdottivat ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin ja kehityskohtiin, jonka jälkeen tilanteet ratkaistiin tehokkaasti yhteistyössä meidän kanssa.”

“Yksi merkittävimmistä asioista yhteistyössä oli Digisihteerien suhtautuminen meidän liiketoimintaamme. Digisihteerit vaikuttivat aidosti välittävän meidän tyytyväisyydestä ja yrityksen asioiden laadukkaasta hoitamisesta. “

Kreivilä Asunnot olivat erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön ja Männikön sanoin “Emme valitsisi samaan tehtävään ketään muuta.” Suurin lisäarvo yhteistyössä oli, että Kreivilä Asuntojen ydinhenkilöille vapautui aikaa ja energiaa hoitaa muita asioita. Parasta Digisihteerien toiminnassa Männikön mukaan oli huolellisuus, laadukkuus ja luotettavuus. Lisäksi itsenäisyys, ongelmanratkaisukyky, viestintä ja toiminnan avoimuus tekivät vaikutuksen.

Kiitos Onni ja Kreivilä Asunnot!

 

”Mutkattomasti Meetissä, täsmällisesti Teamsissä tai vikkelästi viestitellen”

Nordic Digital Creations Oy

Seuralantie 5, hallintola 2.krs 210
60220 Seinäjoki
050 3680873