Skip to main content

Onnistunut rekrytointiprosessi ja hyvä hakijakokemus 

Hyvä rekrytointiprosessi ja hakijakokemus ovat tärkeitä, sillä ne vaikuttavat siihen, miten potentiaaliset työntekijät näkevät organisaation. Myös digitaaliset ratkaisut ovat yhä tärkeämpi osa rekrytointiprosessia. Niiden avulla voidaan tavoittaa laajempi hakijajoukko, tehostaa hakemusten käsittelyä ja parantaa hakijakokemusta. 

Hyvin suunnitellun työpaikkailmoituksen merkitys on suuri, kun puhutaan potentiaalisten hakijoiden innostamisesta hakemaan avoinna olevaa toimenkuvaa. Hyvä ilmoitus on selkeä, houkutteleva ja sisältää tarvittavat tiedot työtehtävästä ja sen vaatimuksista, sekä kertoo mitä tarjottavaa yrityksellä on hakijalle. 

Työpaikkailmoitusten julkaisuun löytyy monia digitaalisia kanavia, joita hyödyntämällä voidaan tavoittaa entistä suurempi joukko hakijoita. Työnhakusivustot, kuten Duunitori tai Monster ovatkin monella yrityksellä käytössään, ja sosiaalisen median kanavat mahdollistavat tavoittamaan sellaisetkin potentiaaliset hakijat, jotka eivät välttämättä ole vielä aikeissa vaihtaa työpaikkaa. Hyvä ilmoitus herättääkin mielenkiinnon ja innostaa myös jakamaan ilmoitusta eteenpäin sosiaalisen median kanavissa, jolloin ilmoitus tavoittaa entistä laajemman hakijajoukon. Digitaalinen työpaikkailmoitus on myös mahdollista personoida ja kohdentaa tiettyihin hakijaryhmiin, mikä lisää sen vaikuttavuutta.  

Hakijakokemus etusijalla

Hyvä ja onnistunut hakijakokemus tarvitsee seurakseen muutakin kuin hyvän työpaikkailmoituksen. Myös rekrytoijan on tärkeää olla hyvin valmistautunut haastatteluvaiheessa ja antaa hakijalle positiivinen vaikutelma yrityksestä. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa selkeää kommunikointia, kiinnostuneiden kysymysten esittämistä ja henkilökohtaista vuorovaikutusta. Hakijan kokemus haastattelusta vaikuttaa siihen, millaisen käsityksen hän saa yrityksestä. 

Digitaalinen yhteydenpito hakuprosessin eri vaiheissa esimerkiksi sähköpostilla tai chatin kautta auttaa luomaan positiivista hakijakokemusta.

Digitaalinen yhteydenpito hakuprosessin eri vaiheissa esimerkiksi sähköpostilla tai chatin kautta auttaa luomaan positiivista hakijakokemusta. Digitaalinen viestintä myös nopeuttaa prosessin eri vaihteita, mikä on myös hakijakokemuksen kannalta miellyttävämpää. 

Haastattelun lisäksi hakijakokemukseen vaikuttavat myös, miten haastatteluvaiheen jälkeinen kommunikaatio ja tiedotus toteutuu. Hyvin toteutunut viestintä saattaa vaikuttaa positiivisesti myös tuleviin rekrytointeihin. 

Rekrytointiprosessi on helpottunut digitaalisuuden ansiosta

Virtuaaliset kanavat, kuten Teams tai Meet tuovat joustavuutta ja paikkariippumattomuutta työhaastattelun toteuttamiseen. Digitaalisuuden myötä sen merkitys on kadonnut, onko haastateltava toisessa maassa vai samassa tilassa haastattelijan kanssa, kun digitaaliset ratkaisut auttavat tuomaan haastattelijan ja haastateltavan yhteen ajasta ja paikasta riippumatta. Lisäksi virtuaalinen haastattelu on mahdollista tallentaa ja jakaa rekrytointitiimin kanssa, mikä helpottaa yhteistä päätöksentekoa.  

Digitaaliset ratkaisut tuovat juostavuutta myös työsopimuksen allekirjoitus vaiheessa. Nykypäivän tekniikka mahdollistaa työsopimuksen ja muiden asiapaperien allekirjoittamisen sähköisesti, mikä nopeuttaa ja helpottaa prosessia.

Onboarding-prosessi

Hyvä rekrytointiprosessi ei kuitenkaan pääty siihen, kun yritys on tehnyt valintansa uudesta työntekijästä, vaan kattava perehdytys ja positiivinen vastaanotto yritykseen ovat erittäin tärkeä osa rekrytointiprosessia.  

Ammattitaitoinen onboarding-prosessi alkaa jo ennen uuden työnekijän aloittamista yrityksessä. Jo ennen uuden työntekijä aloittamista hänelle annetaan tärkeitä tietoja yrityksestä, kuten yrityksen visio ja arvot, työpaikan yrityskulttuurista sekä muista tärkeistä asioista.  

Onboarding-prosessi jatkuu työntekijän aloitettua kattavalla perehdytyksellä työtehtäviin, tietojärjestelmiin ja käytäntöihin. Osa perehdytyksestä on myös mahdollista toteuttaa esimerkiksi verkkokoulutuksen avulla, joka tehostaa prosessia.  

Onboarding-prosessi on myös erinomainen mahdollisuus tutustua kollegoihin työnohessa tai esimerkiksi yhteisten kahvi hetkien tai lounaan merkeissä. Myös digitaaliset ratkaisut kuten Teams- tai Meet -tapaaminen uusien työkollegoiden kanssa auttaa yhdistämään myös muiden toimipisteiden työntekijät ja esittelemään uuden tiiminjäsenen.  

Onnistunut onboarding-prosessi auttaa uutta työntekijää tuntemaan itsensä tervetulleeksi työyhteisöön, sekä auttaa pääsemään nopeammin kiinni työtehtäviin. Myös työntekijän sitoutuneisuus työnantajaa kohtaan kasvaa, joka näkyy myös työntekijän tyytyväisyydessä ja motivaatiossa sekä tuottavuudessa.

 

Onnistuneen rekrytointiprosessin checklist

   • Hyvin suunniteltu työpaikkailmoitus 
   • Hyvän hakijakokemuksen varmistaminen 
   • Kommunikointi rekrytointiprosessin eri vaiheissa 
   • Ammattitaitoinen Onboarding-prosessi  
   • Digitaalisuuden hyödyntäminen rekrytointiprosessin eri vaiheissa

Onnistunut rekrytointiprosessi on hyvin suunniteltu ja toteutettu kokonaisuus, joka luo positiivista työnantajakuvaa potentiaalisille työntekijöille ja varmistaa hyvän hakijakokemuksen. Onnistuneessa rekrytointiprosessissa käytetään hyödyksi myös digitaalisia ratkaisuja nopeuttamaan ja tehostamaan prosessin kulkua, sekä auttamaan kommunikoinnissa potentiaalisien työntekijöiden kanssa. Onnistunut rekrytointiprosessi vaatii myös ammattitaitoisen onboarding-prosessin, jotta uusi työntekijä integroituu yritykseen ja on motivoitunut sekä valmis tarttumaan uusiin haasteisiin.

Digisihteerit tueksi rekryprosessiin?

Ulkoistaminen alkaa siitä, että varataan ilmainen kartoituspalaveri puhelimitse tai verkossa – sinä päätät! Palaverissa käymme läpi yrityksenne tarpeet ja varmistamme, sopisiko palvelumme teidän tarpeisiinne. Ajan pääset varaamaan soittamalla meille +358503680873 tai suoraan nettiajanvarauksestamme täältä.

Rekrytointiprosessi

Kiinnostuitko tai jäikö lukuhetken
jälkeen kysyttävää?

Ota yhteyttä

”Mutkattomasti Meetissä, täsmällisesti Teamsissä tai vikkelästi viestitellen”

Nordic Digital Creations Oy

Päämajantie 9
62375 Ylihärmä
050 3680873