Skip to main content

Brändikuvat ovat visuaalinen työkalu, joilla pyritään välittämään yrityksen identiteetti ja arvot asiakkaille. Niiden ydintarkoitus on tukea yrityksen vahvan ja erottuvan brändi-identiteetin muodostamista. Brändikuvat tukevat identiteetin muodostamista luomalla mielikuvia, jotka erottavat yrityksen kilpailijoista ja houkuttelevat kohderyhmää kiinnostumaan ja sitoutumaan yritykseen. 

Brändikuvat auttavat luomaan yhtenäistä viestintää eri kanavissa, mikä lisää brändin tunnistettavuutta ja luottamusta asiakkaiden keskuudessa yritystä kohtaan.  

Miksi järjestää yritykselle Brändikuvaukset? 

Brändikuvaukset ovat tehokas tapa vahvistaa yrityksen identiteettiä ja luoda visuaalista materiaalia markkinointiin. Kuvaukset ovat myös erinomainen tilanne vahvistaa yrityksen brändiä sisäisesti henkilökunnalle ja samalla vaikka juhlia yhdessä yhteisiä saavutuksia. Brändikuvauksilla voidaan kirkastaa se, keitä me olemme, mitä viestimme asiakkaille ja mitä tarjoamme. Brändikuvaukset ovat siis monelta kannalta tehokas tapa pureutua yrityksen sanomaan, arvoihin, ihmisiin ja palveluihin tai tuotteisiin.  

Laadukkaat sekä ammattimaiset brändikuvat auttavat erottumaan kilpailijoista ja luovat luottamusta asiakkaiden keskuudessa. Kuvat kertovat tarinaa ja antavat asiakkaille visuaalisen mielikuvan yrityksestä. Siksi valmistelut kannattaa tehdä huolella ennen brändikuvauksia.  

Miten valmistautua brändikuvauksiin? -Asiantuntijan vinkit  

Brändikuvauksia suunnitellessa kannattaa ottaa huomioon muutamia asioita. Pyysimme yritys- ja brändikuvauksiin erikoistuneen yhteistyökumppanimme Foto Bakery Oy:n asiantuntijan vinkkejä brändikuvauksiin. Yrittäjä ja ammattivalokuvaaja Sanna Nuutisen vinkeillä varmistatte onnistuneen kuvauspäivän ja saatte ammattimaiset kuvat, jotka tukevat yrityksenne brändiä!  

  1. Valitse hyvä ajankohta kuvauksille eli ideaalisin tilanne on, kun koko työporukka tai mahdollisimman moni on kokoontunut samaan paikkaan. Tämä varmistaa, että brändikuvissa näkyvät kaikki olennaiset työntekijät ja kuvaukset voivat olla myös hyvin yhdistävä tilanne työyhteisölle. Kokoontuminen voi olla esimerkiksi yrityksen kesäpäivä, tiimipäivä tai muu erityinen tapahtuma.
  1. Valitkaa kuvauspaikaksi ympäristö, joka sopii yrityksen toimintaan jollain tapaa. Tämä luo yhtenäisyyttä ja auttaa välittämään yrityksen viestiä tehokkaammin. Esimerkiksi teknologiayrityksen brändikuvat voitaisiin kuvata modernissa toimistoympäristössä, kun taas luonnonläheisen yrityksen kuvat sopisivat hyvin ulkona luonnossa.
  1. Ottakaa mahdollisimman monipuolisia kuvia. Lavastetut toimintokuvat, joissa ihmiset ovat kuvattuina työssään, auttavat välittämään markkinoinnissa yrityksen toimintaa ja palveluita asiakkaille. Yksityiskohtaisemmat kuvat voivat puolestaan kertoa yrityksen tuotteista tai prosesseista. Henkilökuvat ja tiimikuvat puolestaan auttavat luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja näyttämään yrityksen inhimillisen puolen.
  1. Ottakaa huomioon yrityksen omat brändivärit. Näitä on hyvä tuoda esiin vaatteissa, rekvisiitassa ja ympäristön väreissä. Ennen kuvauspäivää kannattaa pohtia yhdessä työtiimin ja kuvaajan kanssa, miten brändivärit voitaisiin tuoda kuviin harmonisesti. Tämä varmistaa, että kuvat ovat yhtenäisiä yrityksen brändin kanssa.
  1. Brändikuvauksissa ei tarvitse osata esiintyä tai nauttia kuvattavana olemisesta eli tätä ei tarvitse jännittää. Ammattikuvaaja osaa ohjeistaa kuvattavia sopiviin asentoihin ja toimintoihin, ja heidän tehtävänään on saada esiin parhaat puolet jokaisesta kuvattavasta. Tärkeintä on heittäytyä rohkeasti mukaan kuvauspäivään ja nauttia siitä yhdessä työkavereiden kanssa.

Kiitos Sannalle hyödyllisistä vinkeistä. Jos tarvitsette yrityksellenne brändikuvia ja etsitte ammattitaitoista kuvaajaa, suosittelemme ottamaan yhteyttä Foto Bakeryn Sanna Nuutiseen.

Miten hyödyntää brändikuvia? 

Kuvauksien jälkeen teillä on käytössänne paljon markkinointimateriaalia, ja niitä voidaan hyödyntää monin eri tavoin yrityksen markkinoinnissa ja myynnissä. Muistakaa hyödyntää materiaalia myös parhain mahdollisin tavoin. Tässä on viisi hyvää esimerkkiä siitä, miten brändikuvia voi hyödyntää: 

  1. Verkkosivuston ja sosiaalisen median sisältö: Brändikuvat luovat visuaalista tarinaa ja auttavat yritystä erottumaan kilpailijoistaan verkkosivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa. Brändikuvien avulla voidaan välittää yrityksen arvoja, tyyliä ja persoona.
  1. Mainosmateriaalit: Kuvista saa erinomaista materiaalia mainoskampanjoiden ja markkinointimateriaalien suunnitteluun. Brändikuvia voidaan hyödyntää esimerkiksi mainosesitteissä, käyntikorteissa, myyntiesitteissä tai digitaalisissa mainoksissa.
  1. Verkkokauppa ja muut tuote tai palvelu esitteet: Laadukkaat tuote- ja palvelukuvat auttavat asiakkaita hahmottamaan, miltä tuote näyttää, millaisia ominaisuuksia sillä on tai onko palvelu sellainen, joka palvelee tarpeitani. Kuvilla saadaan korostettua helpommin eroavaisuuksia kilpailijoista ja helpotetaan ostopäätöstä.
  1. Messut ja muut tapahtumat: Brändikuvat voivat luoda ammattimaisen ja houkuttelevan ilmeen yrityksestä esimerkiksi messuosastolle tai tapahtumiin. Ne voivat toimia tauluina, julisteina tai esittelymateriaaleina, jotka herättävät kiinnostusta ja houkuttelevat kävijöitä tutustumaan yrityksen tarjontaan. Brändikuvien avulla voidaan välittää yrityksen arvoja ja tarinaa messuvieraille.

On tärkeää hyödyntää brändikuvia monipuolisesti eri kanavissa ja tilanteissa, jotta niillä saadaan paras mahdollinen vaikutus. Jos tarvitsette apua brändikuvien hyödyntämisessä, me Digisihteereillä toteutamme sisällöntuotantoa sosiaalisen median kanaviin sekä digitaalisen markkinoinnin kampanjoita puolestanne. Tutustu palveluihimme nettisivuillamme.

Rohkeasti kuvattavaksi ja ikuistamaan yrityksenne tarina kuvien muodossa! 

Digisihteerit Brändikuva
DIGISIHTEERIT BLOGI BRÄNDIKUVAT

Kiinnostuitko tai jäikö lukuhetken
jälkeen kysyttävää?

Ota yhteyttä

”Mutkattomasti Meetissä, täsmällisesti Teamsissä tai vikkelästi viestitellen”

Nordic Digital Creations Oy

Seuralantie 5, hallintola 2.krs 210
60220 Seinäjoki
050 3680873